Home >Rekonstrukce 2020

REKONSTRUKCE 2020

Obnova větrného mlýna od počátku po otevření

Koncem roku 2018, brzy po komunálních volbách, rozhodlo nové vedení města Třebíče s definitivní platností o opravě větrného mlýna a jeho následném zpřístupnění veřejnosti. Záměr rekonstrukce unikátní technické památky byl zařazen mezi prioritní investiční projekty.

Zhotovení projektové dokumentace bylo svěřeno firmě Archatt Památky, konkrétně pak Ing. arch. Petru Řehořkovi. Od počátku tvorby dokumentace probíhaly  konzultace s příslušnými odborníky ze Státního památkového ústavu v Telči.

Z důvodu nemožnosti obnovy celého původního mlecího zařízení bylo přistoupeno k originálnímu řešení ukotvení větrného kola v půdním prostoru a jeho pohonu elektromotorem.

Ve výběrovém řízení na zhotovení zakázky Obnova větrného mlýna Třebíč - Borovina zvítězila firma  MALANG s.r.o. Brno.    

ČERVEN 2019 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ČERVEN 2020 - ZAČÁTEK REKONSTRUKCE, STAVBA LEŠENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH NÁTĚRŮ DŘEVA

ČERVENEC 2020 - ODSTRAŇOVÁNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK

SRPEN 2020 – VÝKOPOVÉ PRÁCE, INSTALACE ROZVODŮ

ŘÍJEN 2020 - OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAŽÍ, TRUHLÁŘSKÉ A KOVÁŘSKÉ PRÁCE

LISTOPAD 2020 – REKONSTRUKCE OMÍTEK, INSTALACE RESTAUROVANÝCH OKEN

PROSINEC 2020 – INSTALACE MLECÍHO ZAŘÍZENÍ - HŘÍDELE, PALEČNÉHO KOLA, CÉVOVÉHO KOLA, PERUTÍ A BRZDY

LEDEN 2021 – FINÁLNÍ ÚPRAVY, ÚKLID